Rada Programowa

dr Marcin Zwierżdżyński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jestem nauczycielem akademickim i badaczem, pracuję w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią AGH w Krakowie. Prowadzę zajęcia na informatyce społecznej i socjologii, uczę tworzenia strategii rozwoju, zarządzania wiedzą, projektowania interakcji i prowadzenia badań jakościowych. Podczas zajęć przekonuję, że przyszłość należy do interdyscyplinarnych zespołów złożonych z pasjonatów, którzy twórczo wykorzystują wiedzę opartą na badaniach i potencjał tkwiący w nowych technologiach.

Realizuję projekty badawcze zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych. Uczestniczę w projektach finansowanych przez NCN (program OPUS, analiza dyskursu publicznego na temat biopolityki), NCBiR (program GOSPOSTRATEG, badanie społecznego wymiaru smart grid i klastrów energii), MNiSW (program DIALOG, opracowanie modelu promocji nauk społecznych i humanistycznych) i Komisji Europejskiej (program ERASMUS+, koordynuję obszar innowacyjnych modeli pedagogicznych w projekcie kosmicznym UNIVERSEH).

Jestem absolwentem kulturoznawstwa i socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ, obecnie pracuję jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH. Przez cztery lata pracowałem jako specjalista w Zespole ds. monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju UJ. Byłem członkiem Rady Młodych Naukowców VI kadencji. Jestem sekretarzem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pełnię funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH ds. organizacji Open Eyes Economy Summit.

Skip to content