Mówcy oees 2022

Bartosz Tarnowski
Edukator, Fundacja Nowy Głos; Magazyn Kontakt

Bartosz Tarnowski – edukator związany z Fundacją Nowy Głos. W latach 2016-2019 koordynator Warszawskiej Ligi Debatanckiej, w której uczniowie i uczennice warszawskich szkół średnich poprzez całoroczną rywalizację w debatach oksfordzkich uczą się merytorycznej argumentacji i sztuki wystąpień publicznych. Od 2020 roku członek redakcji Magazynu Kontakt – łączącego w sobie lewicową i katolicką tożsamość. Aktywista na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami – współpracował w tym zakresie m.in. z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji czy stowarzyszeniem “Miasto Jest Nasze”. Porusza się na wózku.

Skip to content