Marek Szczepański
Dyrektor Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych, BOŚ S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał także tytuł MBA.

Od kwietnia 2021 r. pracuje w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie odpowiada za planowanie i wdrażanie programów publicznych (unijnych i krajowych).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze publicznym, między innymi w: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Wiceprezes Zarządu); Banku Gospodarstwa Krajowego (w latach 2009-2015 – najpierw dyrektor departamentu, następnie dyrektor zarządzający nadzorujący pion funduszy unijnych), Ministerstwie Gospodarki i Pracy (podsekretarz stanu w latach 2003-2005, odpowiadający m.in. za wdrażanie funduszy UE i politykę rynku pracy); Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (dyrektor departamentu) oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dyrektor ds. programów).

Pracował także w sektorze prywatnym, m. in. jako prezes zarządu firmy konsultingowej specjalizującej się w szkoleniach, ewaluacjach i doradztwie w obszarze funduszy UE.

Od 2015 r. prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową https://www.mwsconsulting.pl/

Skip to content