Rada Programowa

prof. ASP dr hab. Bartłomiej Struzik
Prorektor ds. współpracy, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Profesor i w kadencji 2020 – 2024 prorektor ds. współpracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Z ramienia ASP w 2021 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego pierwszej edycji Open Eyes Art Festival. Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów w zakresie sztuki przestrzeni. Od 2017 roku kieruje Katedrą Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP.

Skip to content