Ewa Sowińska
Partner, ESO Audit

Partner ESO Audit od 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PwC. Biegły rewident z ponad 20-letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015–2019, Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Inicjatorka wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe, dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE #ACT oraz nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka, członek Rady Doradczej przy MBA Politechniki Gdańskiej oraz Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, Kapituły konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne, Kapituły Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, Kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem.

ESO Audit Associate since 1 October 2009. Former Board Member at PricewaterhouseCoopers. Statutory auditor with more than 20 years of service in auditing companies. Deputy President of the Polish Chamber of Statutory Auditors between 2015 and 2019. Member of the OEES Program Council. Initiator of numerous business meetings integrating business circles of the Pomerania, focused on subjects connected with humanising business, corporate social responsibility and supporting talents. Laureate of the International Award: Archipelago of Relation’s 2019 #THINK #ENGAGE #ACT and Responsible Business Forum Award for People Who Change Business. Member of the Professional Speakers Association. Volunteer and member of the Programme/Academic Council of the LifeSkills Foundation. Member of the MBA PG’s Advisory Council. Member of the Advisory Council at the Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics. Chair of the Mentors’ Forum Foundation’s Programme Council. Chapter member: Responsible Business Forum’s” Social Reports” contest. Chapter member: VERBA VERITATIS’ contest for the best business ethics work. Chapter member: “CEO of the Year” contest. Member of the Gdańsk Business Club. Ewa Sowińska completed a postgraduate programme at the Warsaw School of Social Psychology in 2014 and has been working as a business and life coach since graduation.

Skip to content