Rada Programowa

Paweł Potoroczyn
Towarzystwo Kultury Stosowanej

Dyplomata, producent, pisarz. W 1992 roku rozpoczął służbę publiczną jako prezes Polskiej Agencji Informacyjnej. Był również konsulem ds. kultury w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku. W roku 2005 objął stanowisko dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.  W latach 2008–2016 był dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza. W latach 2016-2018 dyrektor generalny Uniwersytetu SWPS. Nominowany do nagrody NIKE za powieść „Ludzka rzecz”, publikuje m.in. w: „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „Forbes”; i „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Paweł Potoryczyn Diplomat, producer, writer. In 1992 he begun public service as president of Polska Agencja Informacyjna Interpress. He was also the advisor for culture in Consulate-General of Polish Republic in Los Angeles. Founder and first director of Institute of Polish Culture in New York. In 2005 he became director at Institute of Polish Culture in London. In the years 2008-2016 he was director of Adam Mickiewicz Institute. In the years 2016-2018 he was director-general of SWPS University. He was nominated to NIKE award for the novel ‘Ludzka rzecz’, he writes for journals: ‘Tygodnik Powszechny’, ‘Rzeczpospolita’, ‘Forbes’ and ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’. Member of Programme Board OEES.

Skip to content