Przemysław Pohrybieniuk
ImpactAngels.PL

Zarządza zespołem rozwijającym największą firmę prawniczą w Polsce. Promuje Dentons jako czołową polską i międzynarodową kancelarię prawniczą świadczącą specjalistyczne usługi klientom ze wszystkich sektorów gospodarki. Ma ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w zarządzaniu na różnych poziomach (włącznie z członkiem zarządu) i w wielu branżach, począwszy od organizacji not-for-profit przez firmy doradcze po FMCG. Obszary, za które odpowiadał m.in. w PwC, Danone czy ACCA to corporate affairs, zarządzanie reputacją, marketing, business development, komunikacja i zrównoważony rozwój. Wcześniej zaangażowany również w rozwój ruchu CSR w Polsce jako wiceprezes ds. relacji zewnętrznych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności. Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał również stopień magistra (MSc) z „Responsibility and Business Practice” w Szkole Zarządzania Uniwersytetu w Bath (Wielka Brytania).

The Director of Marketing and Business Development in Dentons. He manages a team responsible for supporting the development of the largest law firm in Poland. He is focused on building a strong Dentons brand as a leading Polish and international law firm providing specialised services to clients from all the economic sectors. He has over twenty five years of experience in management at various levels (including executive positions) and in various industries, starting from non-profit organisations, consulting companies to FMCG. The areas for which he was responsible e.g. in PwC, Danone or ACCA include corporate affairs,reputation management, marketing, business development, communication and sustainable development. Earlier, he was involved in the development of CSR movement in Poland as a Vice-President for External Affairs in the Responsible Business Forum. He also held a function of Vice-President of the Polish Federation of Food Industry. A graduate of the Department of International Affairs at the Warsaw University; also with a MSc in the Responsibility and Business Practice in the Management School of the University of Bath (Great Britain).

Skip to content