Mówcy oees 2022

Marcin Olender
Public Policy and Government Relations Manager Central and Eastern Europe, Google

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze prywatnym, gdzie pracował m.in. w szeregu kancelarii prawnych, jak i w administracji publicznej. Służbę państwową zakończył w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie jako naczelnik Wydziału UE odpowiedzialny był za prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego oraz działalności gospodarczej online, od ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa po audiowizualne usługi medialne na żądanie. Od lat zainteresowany prawem nowych technologii, w szczególności prawem autorskim w kontekście cyfrowym. Obecnie pełni funkcję menadżera ds. Polityk Publicznych i Relacji Rządowych dla regionu centralnej i wschodniej Europy w Google, gdzie zakres jego obowiązków obejmuje regulacje szeroko pojętej gospodarki internetowej oraz projekty zwalczania dezinformacji w internecie.

Skip to content