Rada Programowa

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Uniwersytet Gdański

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą). Jest socjologiem, antropologiem i historykiem. Zainteresowania badawcze dotyczą: problematyki Kaszub i Pomorza, uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, polityki regionalnej i samorządności. Autor i współautor ponad 30 książek, redaktor ponad 20, autor kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Prezes Instytutu Kaszubskiego.

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński works at the Institute of Sociology of the University of Gdańsk (head of the Social Anthropology Department and the Pomeranian Cultural Studies Centre). He is a sociologist, anthropologist, and a historian. His research field involves the problems of the Kashubian and Pomeranian regions, participation in culture, national and ethnic minorities, as well as regional policy and self-government. Author and co-author of over 30 books, editor of over 20 books, author of several hundred scientific articles, popular science publications and journalist articles. President of Instytut Kaszubski (Kashubian Institute).

Skip to content