Maciej Nowak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT, kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, radca prawny, Przewodniczący Zespołu Prawno Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, autor kilkuset publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego

Skip to content