Rada Programowa

Marek Grochowicz
Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, Uniwersytet Jagielloński

Geograf, doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmujący się tematyką przemian centrów historycznych miast.

Pracownik Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, koordynator Kongresu Polityki Miejskiej w Polsce, współkoordynator World Urban Forum 2022 w Katowicach.

Na co dzień aktywista miejski, skupiający przede wszystkim swoją uwagę na centrum Krakowa, w tym na Kazimierzu.

Skip to content