Janusz Fogler
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, największej i najstarszej w Polsce organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Fotograf, dziennikarz, wydawca, nauczyciel akademicki, profesor sztuk plastycznych. Swoje prace publikował – poza Polską – w USA, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Rosji i Wielkiej Brytanii. W 1987 roku został wybrany do grupy 100 najlepszych fotoreporterów świata. Albumy Tajemnice Bajkału, Odległa Rosja oraz Mój Bliski i Daleki Wschód to zdaniem krytyki pozycje wybitne. Wierzy, że dla kultury zawsze można zrobić więcej.

President of the Society of Authors ZAiKS, the biggest and oldest Polish collective rights management organization. Photographer, journalist, publisher, academician, professor of art. His photography has been published in the US, Japan, Germany, Switzerland, France, Russia, Great Britain as well as in Poland. In 1987 he was elected to a prestigious group of the world’s 100 best photojournalists. His books „Tajemnice Bajkału” (Baikal enigmas), „Odległa Rosja” (Far-away Russia; coauthor) and „Mój Bliski i Daleki Wschód” (My Near and Far East) are voted by critics to be outstanding works on the subject. He believes that culture always deserves more.

Skip to content