Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, między 1995 a 1996 rokiem, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao S.A. W latach 2001-2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego S.A. w obszarze Klientów Strategicznych. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. Od roku 2013 pełni rolę Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. Początkowo nadzorowała obszar Wholesale Banking, a od maja 2021 roku Pion CRO.

Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka. W 2019 roku ukończyła również Senior Executive Programme w London Business School. Bliskie są jej tematy odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju i ESG. Joanna Erdman nadzoruje realizację strategii ESG ING Banku Śląskiego S.A. W latach 2016-2021 zasiadała w Radzie Fundacji ING Dzieciom, również jako jej Przewodnicząca. Ponadto w latach 2020-2021 pełniła funkcję Członka Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Od 2020 roku do chwili obecnej pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej, w tym funkcję Przewodniczącej Rady od sierpnia 2022 roku.

Skip to content