Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Przemysław Czapliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk; współtwórca Centrum Humanistyki Otwartej (UAM) zajmującego się związkami między prawem i literaturoznawstwem; członek redakcji czasopisma „Teksty Drugie”. Ostatnie publikacje: Polska do wymiany (Warszawa 2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury (2017; współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: J.B. Bednarek, D. Gostyński; 2019), Jesienią 2022 ukaże się (zredagowana przez niego we współpracy z J.B. Bednarek) książka zbiorowa To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii (Książka i Prasa, seria Le Monde Diplomatique).

Skip to content