Rada Programowa

prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak
Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Skip to content