Podsumowanie drugiego dnia Open Eyes Economy Summit 2023

22 listopada był drugim, a zarazem ostatnim dniem 8. edycji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. Prelegenci rozmawiali o bezpieczeństwie zdrowotnym, sztucznej inteligencji, sytuacji samorządów terytorialnych, a także o zmianach w polityce, gospodarce i ekonomii w ostatnim roku. Przedstawiono również wyniki drugiej edycji „Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski 2023”.

 

Ład międzynarodowy

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się od bloku poświęconemu ładowi międzynarodowemu. Pierwszym głosem tego dnia był Saleem Ali, profesor Uniwersytetu w Delaware. W swoim krótkim wystąpieniu poruszył on m.in. tematykę migracji w Afryce i sposobów na poprawę zasobów naturalnych przez wybrane państwa. W dyskusji „Co przyniesie światu wczoraj? Jak spory o przeszłość i tożsamość wpływają na współczesną politykę międzynarodową?” głos zabrali Emil Brix, Diplomatic Academy in Vienna oraz Christoph von Marschall, Der Tagesspiegel. Emil Brix stwierdził, że w rozumieniu teraźniejszej polityki nie powinniśmy używać zbyt wielu odniesień do historii.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Rafała Brzoski, Prezesa Zarządu Grupy InPost. Zaznaczył on, że InPost – jako jedna z trzech firm na świecie i jedyna w Polsce – podpisała umowę deklarującą, że osiągną oni równowagę klimatyczną do 2040 roku. Ogłosił także, że w tym tygodniu jego firma oddaje do użytkowania aplikację, w której klienci będą mogli sprawdzić ślad węglowy każdej paczki.

 

Wiarygodność ekonomiczna Polski na poziomie Węgier

Raportem, która miał premierę tego dnia był „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. II edycja”, opracowany przez ekspertów think tanku OEES HUB pod kierownictwem Jerzego Hausnera. W tej edycji ekonomiści dołożyli do publikacji kontekst porównań międzynarodowych – jak Polska wypada na tle krajów rówieśniczych z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry) – co umożliwiło szersze spojrzenie na analizowane zagadnienia.

Aspekt ochrony i bezpieczeństwa pracy omówiła Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Porównała ona Polskę z innymi krajami europejskimi słowami: „Jeżeli porównamy się do wszystkich krajów Unii Europejskiej, to kraje naszego regionu są w przysłowiowym ogonie tych, którzy uczestniczą w różnego rodzaju kursach, szkoleniach”. O wskaźnikach dotyczących edukacji i zdrowia wspomniał Jakub Głowacki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Według przedstawionych przez niego danych udział wydatków na edukację w polskim PKB znacząco spadł w ostatnich latach. W dalszej części wystąpienia przedstawił on rekomendacje dotyczące m.in. zwiększenia finansowania edukacji i poprawnej dostępności kadry dydaktycznej, a także zwiększenia poziomu wspierania kampanii edukacyjnych oraz rozwinięcia dostępu do usług psychiatrycznych. O wiarygodności ekonomicznej państwa w obszarze finansów publicznych opowiedział Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych, zaznaczając, że osiągnęła ona najniższy poziom od kilku lat. Andrzej Rzońca z SGH nakreślił z kolei obszar stabilności pieniądza i systemu finansowego.

Główny wniosek wynikający z przeprowadzonych analiz brzmi następująco: „…wiarygodność ekonomiczna Polski dramatycznie dołuje, szczególnie w latach 2021–2022”. Porównanie w ramach Grupy V4 to potwierdza. Bo choć wiarygodność ekonomiczna wszystkich tych krajów obniżyła się po roku 2019, to jednak wyraźnie mniej w przypadku Czech i Słowacji niż Polski i Węgier.

Po przedstawieniu wyników głos zabrali przedstawiciele biznesu, w tym m.in.  Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Bank Śląski, którzy skomentowali wyniki, dzieląc się jednocześnie swoimi rekomendacjami.

 

Sztuczna inteligencja – regulować czy tolerować?    

Sporo czasu przeznaczono na kwestie związane ze sztuczną inteligencją i jej wpływu na rozwój ludzkości.  W sesji „<Hello society>, <Hello AI>. Jak AI wpływa na nas, a jak my na AI?” Piotr Sankowski z IDEAS NCBR powiedział: „Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że kreatywność to nie jest coś, co jest wyjątkowe dla człowieka. Okazało się, że bycie kreatywnym jest proste dla sztucznej inteligencji”. Jak więc przedstawiają się wyzwania, jakie stawia przed nami sztuczna inteligencja? Małgorzata Bonikowska z THINKTANK Leaders Hub i Centrum Stosunków Międzynarodowych podkreśliła, że „choć technologia ułatwia nam życie, w pewnym momencie to my chcemy mieć ostatni głos”. Jej zdaniem jako społeczeństwo przespaliśmy moment, w którym pojawiły się duże podmioty w sferze technologii, dlatego też wprowadzenie nowych zasad w tym zakresie jest już bardzo trudne.

Zdrowie na pierwszym miejscu

„Społeczeństwo,  które nie ma zdrowia, nie może się prawidłowo rozwijać” – w myśl tych słów drugiego dnia Kongresu rozmawiano o zdrowiu w kontekście społeczno-gospodarczym.

Małgorzata Gałązka-Sobótka – Doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP, zaznaczyła, że „choć profilaktyka jest słowem, które odmieniamy przez wiele przypadków, statystyki okrutnie pokazują, że jest to wyzwanie, z którym sobie nie radzimy”. Rolę profilaktyki podkreślił także Kamil Sobolewski – Główny Ekonomista Pracodawców RP, zaznaczając jednocześnie, że „starzenie się społeczeństwa będzie oznaczało drastyczny wzrost nakładów na służbę zdrowia”.

Czy mamy szansę wychować pokolenie zdrowsze od nas?       O stylu życia i wpływie medycyny na długość życia rozmawiali kolejni eksperci Pracodawców RP: Andrzej Fal oraz Rafał Hrynyk w potyczce „Medycyna stylu życia”. Zdaniem Rafała Hrynyka brakuje ścisłej współpracy między medycyną zdrowia a zdrowiem publicznym, a tym samym – właściwych rozwiązań systemowych.

 

Przedsiębiorcy i Miasto Kraków na rzecz odpowiedzialności społecznej   

Drugiego dnia Open Eyes Economy Summit 2023 szczegółowo omówiony został „Pakt dla klimatu”, który obejmuje trzy zapisy:
1. Partnerzy, którzy przystępują do inicjatywy, zgadzają się z celem neutralności emisyjnej.
2. Przyjęcie zobowiązania do corocznego raportowania do Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa stanu realizacji strategii klimatycznej.
3. Partnerzy, którzy przystępują do inicjatywy, deklarują, że będą działać w ramach przyjętej strategii klimatycznej.

Grzegorz Mucha z Shell Business Operations Kraków, zaznaczył, że „jako Kraków potrzebujemy parkingów na obrzeżach i sprawnej komunikacji miejskiej”. Mogłoby to zachęcić mieszkańców do decydowania się na transport zbiorowy i rezygnację z wjazdu do centrum miasta samochodami osobowymi.

 

Społeczeństwo obywatelskie a społeczna energia

Energia społeczna w bezpośredni sposób wiąże się ze społeczeństwem obywatelskim. Co czeka je w nowej rzeczywistości? Nadmierna partyjność, zagrożenia demokracji, brak dopuszczania do dyskusji obywatelskiej – to tylko niektóre z problemów, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. W refleksji tej pomogła także dyskusja na temat tego, czego dowiedzieliśmy się o naszym państwie w 2023 roku. Rozmówcy poruszyli tutaj przede wszystkim tematykę październikowych wyborów, których frekwencja była rekordowo wysoka. Czy to tylko chwilowy zryw, czy może realna zmiana obywatelska? Pokażą to następne lata.

O motyw przewodni tegorocznego Kongresu zapytani zostali także młodzi obywatele. Wniosek dotyczący społeczności młodych jest przygnębiający – mamy bowiem do czynienia z pokoleniem, które czuje się bardzo zagrożone i bardzo niepewne.

 

Jak nie marnować energii społecznej?  

Uroczystego zakończenia i podsumowania Kongresu dokonał Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP.  Jego zdaniem „doświadczamy marnowania energii społecznej na wielką skalę”. W swoim podsumowującym wystąpieniu wspomniał on o zasadach rządzenia, które są podstawą odpowiedniego współżycia społecznego i służą rozwojowi energii społecznej. Obejmują one: wiarygodność (praworządność, porządek prawny, normatywność – to fundamenty wiarygodnego państwa), prawdomówność, odbudowa społecznego dialogu, zrozumienie, że samorząd to nie tylko wspólnota mieszkańców, a także etyczność.

„Jeśli chcemy bazować na energii społecznej, musi ona płynąć „od dołu do góry”, nie w przeciwnym kierunku – tak właśnie powstają odpowiednie inicjatywy – podkreślił.

Kolejna edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się 19 i 20 listopada 2024 r. Więcej informacji na temat Kongresu dostępnych jest na stronie internetowej: www.kongres.oees.pl.

POBIERZ TEKST

POBIERZ PAKIET ZDJĘĆ

Kontakt: media@oees.pl

MIASTO GOSPODARZ

Skip to content