Mówcy oees 2022

dr Dorota Żuchowska-Skiba
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dorota Żuchowska-Skiba, doktor, socjolożka, pracuje jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zainteresowaniach badawczych łączę zagadania z zakresu socjologii internetu oraz socjologii niepełnosprawności. Szczególną uwagę koncentruję na przemianach tożsamości oraz aktywności ekonomicznej, społecznej, publicznej i obywatelskiej oraz indywidualnej osób z niepełnosprawnościami wspieranej nowymi technologiami medialno-informatycznymi. W moich zainteresowaniach badawczych ważną rolę odgrywają również kwestie dostępności podmiotów publicznych w wymiarze informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym.

Skip to content