Mówcy oees 2023

Piotr Ziętara
Prezes Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. od 2001 roku. W 2015 roku został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W 2017 roku został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
i systematycznie uzupełnia wiedzę na studiach podyplomowych. Ukończył studia MBA in Public Management przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych. W październiku 2023 roku uzyskał tytuł magistra Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych FH Campus
w Wiedniu.

Od lat współpracuje ze światem nauki, bierze udział w konferencjach i sympozjach naukowych, uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych EBC. W kwietniu 2019 roku Piotr Ziętara został Przewodniczącym I Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, a w grudniu 2020 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W maju 2020 roku został powołany przez Radę Miasta Krakowa do składu Rad Społecznych miejskich podmiotów leczniczych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ. Piotr Ziętara jest członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w kadencji 2021-2025

Skip to content