Mówcy oees 2023

Patrycja Zbytniewska
Prezes Fundacji LPP, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego

Liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego w LPP, Prezeska Fundacji LPP

Od początku kariery zawodowej zaangażowana w strategiczne zarządzanie wpływem społecznym, realizację projektów społecznych oraz przygotowywanie raportów zrównoważonego rozwoju.

 Od 2017 roku związana z Grupą LPP, w której odpowiada za wdrażanie standardów etycznych i polityki poszanowania praw człowieka, zarządzanie różnorodnością oraz realizację polityki społecznej. Pomysłodawczyni i inicjatorka programów wolontariackich oraz projektów skoncentrowanych na aktywizacji społeczności lokalnych. Członkini Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu. Odpowiada także za proces przygotowywania sprawozdań zrównoważonego rozwoju spółki.

Równolegle piastuje funkcję Prezeski Fundacji LPP działającej na rzecz osób chorych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Absolwentka politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Master of European Political Studies na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu CSR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz ESG w praktyce na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

Skip to content