Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
Kancelaria Zarzecki i Wspólnicy, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

Profesor ekonomii i praktyk gospodarczy. Autor wielu publikacji, w tym wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i rekomendowanych dla menedżerów, naukowców i studentów, doradców inwestycyjnych i biegłych rewidentów. Twórca i szef programu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczył zespołowi odpowiedzialnemu za opracowanie pierwszego w Polsce standardu wyceny przedsiębiorstw. Biegły sądowy w zakresie zarządzania i wyceny. Pełnił m.in . funkcje: Dyrektora Oddziału Deloitte & Touche w Szczecinie i menedżera działu doradztwa gospodarczego D&T, prezesa zarządu Polsteam Consulting, szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025. Był przewodniczącym rady nadzorczej PKO BP S.A. Obecnie prezes zarządu w firmie doradczej Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o., prezes zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, przewodniczący RN Qvistorp SA., członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA, członek Kapituły Business Club Szczecin.

Skip to content