Mówcy oees 2023

Kuba Wygnański
Prezes Zarządu, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu.  Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku  lat 90-ych. Współtwórca m.in. Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  Badacz społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i filantropii w Polsce.

Założyciel i obecnie Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.  https://stocznia.org.pl/

Współtwórca Funduszu Obywatelskiego gromadzącego środki na rzecz inicjatyw chroniących ład demokratyczny w Polsce https://www.funduszobywatelski.pl/

Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrody Totus Tous, Nagrody im. Ks. J. Tischnera, Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Polonia Restituta, Senior Ashoka Fellow, Felietonista kwartalnika Więź

Żonaty, 3 dzieci. Mieszka w Warszawie

Skip to content