Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Paweł Wojciechowski
Whiteshield, prof. we Wszechnicy Polskiej, b. minister finansów

Prof. Paweł Wojciechowski jest ekonomistą z doświadczeniem akademickim, biznesowym i rządowym. W latach 2006-2020 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD oraz głównego ekonomisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska, wcześniej był prezesem dwóch innych spółek rynku finansowego oraz dyrektorem oddziału Polskiego Banku Rozwoju.

W różnych okresach swojej kariery miał możliwość wykładania na amerykańskich i polskich uczelniach, m.in. Harvard Kennedy School, John Carroll University i Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył ekonomię na John Carroll University, studia doktoranckie na Case Western Reserve University oraz doktorat w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie od kilku lat jest dyrektorem w londyńskiej firmie doradczej Whiteshield, koordynatorem europejskim korytarza transportowego Ren-Alpy (UE) oraz profesorem we Wszechnicy Polskiej. Obecnie również przewodniczy Radzie Gospodarczej Polska 2050.

Skip to content