Mówcy oees 2022

dr Wojciech Blecharczyk
Ekspert Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

dr Wojciech Blecharczyk – doktor nauk o ziemi, wykładowca akademicki WSEI Kraków, AGH / zarządzanie środowiskiem, JST – Smart City – Smart Villages, ochrona i kształtowanie środowiska, , ochrona przyrody/. Wiceprezes ZG LOP w Warszawie /1998 – 2008/, wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie /2007 – 2013/. Były samorządowiec trzech kadencji. Członek International Green Mayors Assosiation i Alumni Polska, Membership Team Smart Cities World. MPEC S.A. – Innowacje Kraków, prezes Izby Gospodarczej „RH plus” w Krakowie. Promotor strategii „mądrego – przyjaznego miasta smart city, zwolennik i propagator koncepcji kooperacji samorządowej Smart City – Smart Villages, dążącej do osiągania dobrostanu miasta i okolicznych miejscowości poprzez wprowadzanie innowacyjnych form zarządzania i technologii podnoszących jakość życia mieszkańców. Autor artykułów i publikacji z zakresu waloryzacji środowiska i Smart City.

Skip to content