Mówcy oees 2022

prof. SGH dr hab. Barbara Więckowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. n. ekon., prof. SGH Barbara Więckowska – pracownik naukowy Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH, autorka szeregu publikacji z zakresu prywatnych i publicznych ubezpieczeń zdrowotnych oraz z zastosowania metod ilościowych w systemie zabezpieczenia społecznego. Wieloletni dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (współtwórca map potrzeb zdrowotnych oraz pakietu onkologicznego), były członek Rady Taryfikacji przy AOTMiT, obecnie konsultant Narodowego Funduszu Zdrowia (w zakresie modeli decyzyjnych oraz systemu jgp).

Skip to content