Mówcy oees 2022

Paweł Wideł
Public Affairs and Governmental Relations Director, Stellantis

Paweł Wideł jest zatrudniony w Groupe PSA / Opel w Warszawie na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech. Od roku 1991 był zatrudniony w General Motors, zajmował różne stanowiska w Polsce, Czechach i Rosji, w tym między innymi dyrektora sprzedaży zbiorowej w Polsce, brand managera Opel Astra w Klastrze Europy Środkowej i Wschodniej w Republice Czeskiej czy dyrektora sprzedaży i marketingu marek Cadillac, HUMMER i Saab w Federacji Rosyjskiej i krajach WNP. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Paweł Wideł is employed at the Groupe PSA / Opel in Warsaw as Director for Government Relations and Public Affairs in Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. Since 1991, he has been employed at General Motors. He held various positions in Poland, Czech Republic and Russia, among others, fleet & governmental sales director in Poland, Opel Astra Brand manager in the Central and Eastern Europe Cluster in Czech Republic and the director of sales and marketing of Cadillac, HUMMER and Saab brands in the Russian Federation and CIS countries. President of the Association of Automotive Employers and Industrial Goods at the Confederation of Lewiatan and Vice-President of the Confederation of Lewiatan. Awarded with the Medal of Merit for National Defence.

Skip to content