Mówcy oees 2022

Marta Walaszczyk-Szymańska
Menedżer Programu Bank bez Barier, Biuro Strategii i Rozwoju Dystrybucji, Santander Bank Polska

Menedżerka Programu Bank bez barier w Santander Bank Polska. Od 8 lat koordynuje Program Obsługa bez barier, którego celem jest zwiększanie dostępności usług i produktów dla klientów z indywidualnymi potrzebami.

Przewodnicząca Grupy roboczej ds. dostępności usług bankowych działającej w ramach Związku Banków Polskich.

Pomysłodawczyni i wdrożeniowiec wielu rozwiązań i inicjatyw promujących dostępnoś ć i włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością w Polsce, a także kampanii edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób potencjalnie defaworyzowanych.

Propagatorka inkluzywnego dialogu społecznego oraz wymiany doświadczeń pomiędzy światem biznesu i NGO.

Skip to content