Rada Programowa

Piotr Voelkel
Założyciel Grupy Kapitałowej VOX; Członek Rady Programowej OEES

Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz. Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort. Współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu. Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka HUMAN TOUCH. A businessman, engineer, art connoisseur and promoter of Polish design, a patron of many cultural and educational projects. A co-owner of the Vox Capital Group of companies within the interior design and decorating industry. A founder of the School of Form – the first international College of Design in Poland. The curriculum is based on an authorial program of Lidewij Edelkoort. A co-founder of the SWPS University and Da Vinci Collegium. A co-author of the Concordia Design – a center of design and creativity in Poznań. A founder of the Vox-Artis Foundation for the Promotion of Polish Contemporary Art and Design. The CEO of the Society for the Encouragement of Fine Arts in the Wielkopolska Region (WTZSP), the collection of which is the constant exhibition of contemporary arts in the National Museum in Poznań. All his activities are in line with the common idea of development meeting the human needs – HUMAN TOUCH.

Skip to content