Mówcy oees 2023

Małgorzata Tomczak
Redaktor Naczelna, Architektura & Biznes

Krytyczka architektury, redaktorka naczelna magazynu Architektura&Biznes, poświęconego współczesnej architekturze i designowi. Redaktorka książek o architekturze, jurorka konkursów architektonicznych, ekspertka zajmująca się rozwojem miasta i architekturą współczesną. Autorka licznych artykułów poświęconych krytyce architektonicznej. Obecnie prowadzi badania nad rozwojem współczesnego Krakowa.

Skip to content