Mówcy oees 2022

Przemysław Tchoń
Kierownik Wydziału Licencji i Repartycji Internetu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Od 2020 r. odpowiada za rozwój struktury licencjonowania twórczości w internecie, w pionie zbiorowego zarządzania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jest odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji umów licencyjnych z zagranicznymi i krajowymi podmiotami typu Digital Service Providers (m.in. serwisy streamingujące muzykę, VOD, social media), pobór wynagrodzeń autorskich i ich podział na uprawnionych w procesie repartycji. Przez wiele lat pracował w obszarach rozwoju biznesu, zarządzania kategoriami i negocjacji w branży handlu detalicznego i hurtowego FMCG oraz paliwowej i convenience. Przemysław Tchoń studiował zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i jest absolwentem studiów Executive MBA w Aalto University w Helsinkach i Wyższej Szkole Bankowej z Poznaniu.

Skip to content