Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Piotr Sztompka
Uniwersytet Jagielloński

Jest profesorem honorowym (emerytowanym) Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowcą Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, oraz dwóch akademii zagranicznych: American Academy of Arts and Sciences oraz Academia Europaea. Doktor honoris causa czterech uczelni polskich i zagranicznych. Były Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Socjolog, specjalista w zakresie teorii socjologicznych. Jego książki były publikowane w 10 językach: angielskim, chińskim, indonezyjskim, japońskim, perskim, portugalskim, hiszpańskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim. Prowadził wykłady w 7 krajach, w tym kilkunastokrotnie w USA.

Ostatnio w Polsce opublikował Słownik socjologiczny; 1000 pojęć, (2020), oraz Socjologia: wykłady o społeczeństwie (2021).

e-mail: piotr.sztompka@uj.edu.pl

Skip to content