Mówcy oees 2023

dr inż. Maciej Sołtysik
Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach sektora elektroenergetycznego: (i) Będziński Zakład Elektroenergetyczny (2000-2004), Everen Sp. z o.o. grupa EdF (2004-2009), TAURON Polska Energia (2009-2016), PSE Innowacje (2016-2020), IPA (od 2016) na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, managerskich. Specjalizuje się w tematyce funkcjonowania rynku energii, społeczności energetycznych oraz w analizach i prognozach sektorowych. Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Członek Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, International Association for Energy Economics. Autor i współautor około 80 publikacji naukowych i około 200 ekspertyz.

Skip to content