Mówcy oees 2022

Dariusz Sokulicki
Head of Energy & Performance Services, Siemens

Racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Poprzez podejmowane dziś działania biznesowe możemy zapewnić im lepsze warunki do życia w przyszłości. Jak można zmniejszyć ślad węglowy firmy bez ingerencji w jej podstawową działalność? Odpowiedzią nie jest pojedyncze rozwiązanie, ale cała grupa usprawnień zwiększających efektywność energetyczną oraz lokalne wytwarzanie energii z optymalnym udziałem odnawialnych źródeł. W Siemensie wypracowujemy dla naszych klientów kompleksowe modele wdrażania transformacji energetycznej, dzięki którym nie tylko przyczyniamy się do ograniczenia śladu węglowego, ale także pomagamy im osiągać wymierne korzyści biznesowe. W procesie poprawiania efektywności energetycznej ważne jest łączenie głębokiej wiedzy technologicznej w zakresie wytwarzania, dystrybucji i zarządzania energią. Kluczowe jest całościowe podejście do dekarbonizacji i transformacji energetycznej, gdzie pierwszym krokiem jest zmniejszenie całkowitego zużycia energii poprzez optymalizację i poprawę efektywności energetycznej całego obiektu. Dopiero następny to rozpatrzenie lokalnych źródeł wytwórczych. Decydując się na wdrożenie projektu transformacji energetycznej w formule Efektywność jako Usługa z gwarancją efektu, nasi klienci zachowują budżet inwestycyjny na podstawową działalność organizacji i nie ponoszą ryzyka związanego z wdrożeniem skomplikowanych projektów i niepewnością uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Skip to content