Mówcy oees 2023

Katarzyna Scheer
Prezeska Zarządu Fundacja Biedronki

Katarzyna Scheer jest prezeską Fundacji Biedronki założonej w 2020 r. przez Jeronimo Martins Polska. Wcześniej pełniła funkcje zarządcze w firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych. Przez wiele lat była też konsultantem w McKinsey & Company. Ukończyła SGH i Kellogg School of Management.

Skip to content