Mówcy oees 2022

dr Monika Sady
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Monika Sady jest Adiunktem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest także kierowniczką Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego uczelni oraz otrzymała liczne nagrody za swoje zaangażowanie w pracę charytatywną, zwłaszcza w projekt jej autorstwa „SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów”, który prowadzi od 2007 r. Jest także kierowniczką projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „UEK dostępny dla wszystkich” zwiększającego dostępność uniwersytetu dla osób z niepełnosprawnościami. Od 2021 roku jest także dyrektorką programu International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu. Pełni także funkcję Pełnomocnika ds. Zrównoważonego rozwoju Komitetu Sterującego PRME Chapter Poland. Jest uczestniczką wielu międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych Unii Europejskiej z zakresu przedsiębiorczości społecznej, kursów MOOC oraz współpracy startupów i korporacji. Posiada certyfikat Europejskiego Konsultanta ds. Ekonomii Społecznej. Jest członkinią licznych inicjatyw krajowych na rzecz zrównoważonego rozwoju uczelni, społecznej odpowiedzialności uczelni a także edukacji klimatycznej. Gościnnie wykłada w takich uczelniach jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Grand Valley State University (USA), Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania), International Black Sea University (Gruzja), Montpellier Business School (Francja). Zainteresowania naukowe obejmują tematykę zarządzania, społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, ESG, relacji z interesariuszami, przedsiębiorczości społecznej, startupów, lobbingu i logistyki. To także zakres tematyczny prowadzonych zajęć oraz consultingu. Jest recenzentką w kilku krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz organizuje konferencje międzynarodowe.

Skip to content