Mówcy oees 2023

prof. dr hab. Andrzej Rzońca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Strateg ekonomiczny z doświadczeniem z sektora prywatnego (zarówno sektora przedsiębiorstw, jak i sektora finansowego, w tym funduszy hedgingowych), sektora publicznego (bank centralny, ministerstwo finansów) i międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy, Europejski Bank Centralny). Członek rad nadzorczych i doradczych. Były członek Rady Polityki Pieniężnej z okresu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i pierwszej wojny w Ukrainie. Wieloletni doradca Leszka Balcerowicza. Profesor w Szkole Głównej Handlowej). Wielokrotnie nagradzany za innowacyjne badania. Laureat Nagrody im. Leopolda Kronenberga Fundacji Citibanku oraz Nagrody im. Fryderyka Skarbka Polskiej Akademii Nauk (dwóch najbardziej prestiżowych polskich nagród w dziedzinie ekonomii).

Skip to content