Mówcy oees 2023

Anna Rulkiewicz
Prezeska Zarządu, Grupa LuxMed

Prezeska Zarządu, Grupa LUX MED

 

Anna Rulkiewicz jest również Wiceprezydentką Konfederacji Lewiatan i Prezeską Związku Pracodawcy dla Zdrowia. Pełni również funkcje Wiceprzewodniczącej Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Członkini Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A. (Citi Handlowy) i Członkini Rady Programowej studiów MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych, powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest też członkinią Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Absolwentka Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business i Executive Program na Singularity University w Santa Clara w Kalifornii. Jest także absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu oraz studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim.

Skip to content