Mówcy oees 2023

dr Seweryn Rudnicki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Hearts&Heads

Seweryn Rudnicki – naukowiec, design researcher i facylitator procesów kreatywnych. Stały pracownik Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH. Naukowo zajmuje się innowacyjnością, transferem wiedzy oraz powstawaniem i rozwojem pomysłów. Jest też współzałożycielem agencji Hearts & Heads, która pomaga organizacjom biznesowym rozwijać zespołową kreatywność i innowacyjność.

Skip to content