Mówcy oees 2022

dr Michał Rudnicki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Michał Rudnicki jest pracownikiem naukowym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Turystyki w Instytucie Zarządzania w ramach Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek wielu projektów badawczych i zespołów eksperckich zajmujących się m.in. orientacją innowacyjną usług biznesowych opartych na wiedzy, badaniami branży spotkań, turystyki biznesowej, transferu wiedzy między usługodawcami, oraz wielu innych aspektów. Autor i współautor blisko 70 publikacji w uznanych periodykach krajowych i zagranicznych poświęconych problemom turystyki, usług biznesowych oraz wybranych aspektów ekonomii i zarządzania.

Skip to content