Mówcy oees 2022

Zuzanna Raszkowska
Zastępca Dyrektora, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Pasjonatka i orędowniczka dostępności jako idei i rozwiązań technologicznych sprawiających, że w sposób niezależny i wygodny możemy poruszać się po świecie, w którym korzystanie z produktów, usług i przestrzeni staje się łatwiejsze. Przekonuje, że dostępność jest przydatna nam wszystkim, ale jest szczególnie ważna dla tych z nas, którzy doświadczają niepełnosprawności. Jest też szansą biznesową i do takiego biznesowego spojrzenia na dostępność namawia, pracując nad ustawą, która wdroży do polskiego porządku prawnego „Europejski akt o dostępności”. Od początku pracy zawodowej związana ze służbą publiczną w obszarze współpracy międzynarodowej. Interesuje się przede wszystkim sprawami unijnymi – prawem i procesem decyzyjnym w UE. Negocjowała w Radzie UE „Europejski akt o dostępności”. Ukończyła Europeistykę na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, jest też absolwentką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, polityki zagranicznej, funduszy UE, ukończyła również roczny program prawa transnarodowego na Uniwersytecie w Genewie.

Skip to content