Mówcy oees 2022

Romana Pomianowska
Zastępczyni Dyrektora, Wrocławski Instytut Kultury

Menadżerka kultury, koordynatorka projektów i procesów, obecnie wicedyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury. Zakochana w Dolnym Śląsku Wrocławianka z wyboru. Na swojej drodze zawodowej współpracowała między innymi z Muzeum Śląskim w Görlitz oraz tamtejszym Teatrem Gerharta Hauptmanna. Jako jedno z ulubionych miejsce we Wrocławiu wymienia okolicę Synagogi Pod Białym Bocianem, z którą związała się zawodowo pracując kilka lat w Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej. Koordynowała projekt Koalicja Miast dla Kultury realizowany ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Następnie w Strefie Kultury Wrocław rozwijała między innymi program kompetencyjny Praktycy Kultury oraz koordynowała Europejską Noc Literatury. W codziennej pracy we Wrocławskim Instytucie Kultury docenia i pielęgnuje synergię współdziałania w polu kultury oraz współpracę międzysektorową.

Skip to content