Mówcy oees 2022

Mateusz Płoskonka
Zastępca Dyrektora, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Urząd Miasta Krakowa

Mateusz Płoskonka – wieloletni pracownik samorządowy. Z wykształcenia urzędnik administracji publicznej oraz specjalista w zakresie współczesnej dyplomacji w stosunkach międzynarodowych. Stypendysta Programu International Visitor Leadership organizowanego przez U.S. Department of State dot. zasad funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych oraz zagadnień dot. praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich, ochrony i równego traktowania. W Urzędzie Miasta Krakowa zatrudniony od 2002 r. Trzy kadencje samorządu na stanowisku Asystenta Zastępcy Prezydenta zajmował się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z III sektorem. Certyfikowany Animator samorządowy ds. współpracy z III sektorem oraz audytor wewnętrzny w zakresie Polityki Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa. Praktyk partycypacji, działa na rzecz wzmacniania dialogu międzysektorowego. Odpowiedzialny za wdrożenie procesu budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej w Krakowie. Obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa. Odpowiedzialny za współpracę z NGOs, dialog i partycypację, politykę miasta skierowaną do młodzieży oraz politykę miasta w obszarze wielokulturowości, w tym wsparcie uchodźców.

Skip to content