Mówcy oees 2022

Maria Piętak-Frączek
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa od 20 lat od 1999 r. Ukończyła studia wyższe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa,  w roku 1997 studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2012 roku studia podyplomowe o kierunku „Gospodarka i administracja publiczna” w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w roku 2019 studia podyplomowe o kierunku „ HTA i EBM   w zarządzaniu w ochronie zdrowia”  w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński. Od początku swojej pracy zajmuje się opracowaniem założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”, organizacją konferencji, szkoleń i imprez plenerowych o charakterze zdrowotnym w tym „Krakowskich Dni Zdrowia”. Współpracuje z licznymi regionalnymi i krajowymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia. Menedżer ochrony zdrowia –2022r. studia podyplomowe: Zarządzanie ochroną zdrowia.

Jednocześnie jest przedstawicielem Gminy Miejskiej Kraków w Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i  Prezesem  Zarządu Stowarzyszenia. W ramach tej działalności jest m.in. współorganizatorem spotkań  dla miast członkowskich w zakresie istotnych problemów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Skip to content