Mówcy oees 2022

Jacek Piechota
Prezes Zarządu, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza PUIG

Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej – wiodącej organizacji polsko – ukraińskiego biznesu założyciel i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia „Europa-Północ-Wschód” organizatora Baltic Business Forum – corocznego międzynarodowego forum gospodarczego w Świnoujściu, poświęconego współpracy w regionie Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne (z udziałem Ukrainy i Turcji) oraz Forum Transportu Intermodalnego Fracht Od 2001 do 2005 roku kierował i współkierował resortem gospodarki w rządzie RP. W rządzie Leszka Millera był ministrem gospodarki, w rządzie Marka Belki – ministrem gospodarki i pracy. Odpowiadał m.in. za współpracę gospodarczą z zagranicą, rozwój regionalny, turystykę, za bezpieczeństwo energetyczne, restrukturyzację górnictwa, hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego, za tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i absorpcji środków unijnych. Negocjował z Komisją Europejską warunki akcesji Polski do UE w obszarze polityki konkurencji, stał na czele zespołów negocjujących programy offsetowe m.in. z Lockheed Martin. Poseł na Sejm RP (1985-2007) – przewodniczył m.in. komisjom rozwoju przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw

Skip to content