Mówcy oees 2022

dr Marta Penczar
Uniwersytet Gdański

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Bankowości Inwestycyjnej Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej. Adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka licznych publikacji o charakterze naukowym i publicystycznym oraz projektów badawczych z zakresu bankowości. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bankowością detaliczną, rynkiem kredytów hipotecznych, consumer finance, integracją detalicznego rynku finansowego w Unii Europejskiej, ochroną praw konsumentów na rynku finansowym oraz prognozowaniem rozwoju rynków finansowych.

Skip to content