Mówcy oees 2022

prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Uniwersytet Gdański

Ekonomista, Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej BEST S.A. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Myśli Strategicznych. Inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Skip to content