Mówcy oees 2022

Paweł Orlof
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Veolia Energia Warszawa

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Ma ponad 25 lat doświadczenia, które zdobywał w międzynarodowych i krajowych koncernach energetycznych. W okresie od końca 1999 do początku 2013 roku pełnił szereg funkcji zarządczych i nadzorczych w spółkach enviaM AG (Grupa RWE AG) m.in. prezesa zarządu enviaM – Polska Sp. z o.o., prezesa elektrociepłowni Będzin S.A. i reprezentanta enviaM AG w Polsce. Od 2013 roku do połowy 2016 związany był z ENEA S.A. , gdzie pełnił funkcję członka zarządu ds. korporacyjnych. Odpowiadał m.in.za nadzór korporacyjny nad wszystkimi spółkami Grupy Kapitałowej ENEA S.A., przygotowanie i prowadzenie procesów akwizycyjnych oraz prowadzenie dialogu społecznego ze Związkami Zawodowymi w Grupie ENEA. Od początku 2017 roku Paweł Orlof jest związany z Grupą Veolia w Polsce. W latach 2017 – 2019 pełnił funkcję prezesa zarządu Veolii Energii Poznań S.A. i Veolii Energii Poznań ZEC S.A. Kierowane przez niego zarządy tych Spółek zaktualizowały i wdrożyły spójną strategię rozwoju. Jednym z jej elementów było połączenie Spółek co miało miejsce przed zakończeniem 2018 roku. Od stycznia 2019 roku pełni funkcję prezesa zarządu Veolii Energii Warszawa S.A. Warszawska sieć ciepłownicza jest największą w Unii Europejskiej i czwartą co do długości na świecie. To ponad 1 800 km rur na obszarze o powierzchni ok. 190 km 2 . Ostatnie lata stały pod znakiem dalszego podnoszenia efektywności organizacyjnej i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i usług. Od 1 sierpnia br. pełni obowiązki dyrektora generalnego Veolii w Litwie.

Skip to content