Ruszyła rejestracja na Open Eyes Economy Summit 2023

20 czerwca 2023 ruszyła rejestracja na VIII Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, który odbędzie 21 i 22 listopada 2023 r. w ICE Kraków oraz online. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie energia społeczna. W związku z tym trwają prace nad przygotowaniem obywatelskiego raportu na temat generatorów energii społecznej, który premierę mieć będzie podczas listopadowego wydarzenia.

 

Koalicja na rzecz energii społecznej

 

„OEES – generator energii społecznej” – to hasło przewodnie ósmej już edycji Open Eyes Economy Summit. Dlatego główną publikacją omawianą podczas wydarzenia będzie raport „Generatory energii społecznej”. Raport ma na celu, po pierwsze, diagnozę potencjału energii społecznej w Polsce (poprzez wskazanie przykładowych rozwiązań, działań i inicjatyw), a jednocześnie wskazanie na ograniczenia, bariery i czynniki marnowania tej energii. Po drugie ma za zadanie sformułowanie listy rekomendacji, których efektem powinno być wzmocnienie potencjału i ograniczenie barier w tworzeniu energii społecznej. Ważny tutaj jest też cel etyczny, polegający na zaprezentowaniu społecznej wartości działań i troski o zachowanie i sensowne wykorzystywanie tejże energii.

– Uważamy, że energia społeczna powstaje między ludźmi. To ich relacje i współdziałanie ją tworzy, pomnaża, odnawia i podtrzymuje. Dla umocowania i utrzymania różnych form aktywności obywatelskiej i samorządności kluczowe jest dostrzeżenie, że energia ta musi płynąć oddolnie – od ludzi w wyniku ich aktywności. A nie odgórnie – jak się wielu wydaje. Jeśli dzieje się inaczej energia społeczna, zamiast być wzmacniana jest anihilowana. W naszym przedsięwzięciu kładziemy nacisk na współdziałanie osób. Jesteśmy przekonani, że bez takiego oddolnego i personalnego partnerstwa organizacje, w których na co dzień uczestniczymy czy pracujemy, nie mogą generować społecznej energii. Bez tego nieustannego społecznego, obywatelskiego, oddolnego napędu gminy i powiaty tracą atrybuty samorządności. Przestają być wspólnotą mieszkańców, a przekształcają się wyłącznie w urzędy – z ich procedurami i biurokracją – mówią inicjatorzy raportu: Marcin Bazylak, Monika Chabior, Anna Giza, Jerzy Hausner, Myroslava Keryk, Kacper Lubiewski, Paweł Łukasiak, Olha Menko, Cezary Obracht-Prondzyński, Joanna Sadzik, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Kuba Wygnański.

 

Raport „Generatory energii społecznej” będzie efektem otwartych spotkań odbywających się w różnych polskich miastach. – Będzie to raport przede wszystkim obywatelski, bo powstanie w otwartym i przejrzystym procesie, do którego ruch Open Eyes Economy zaprasza każdą osobę tym zainteresowaną. Wszystkie osoby w nich uczestniczące, dzielące się swoją wiedzą, doświadczeniem, pomysłami i opiniami zostaną wymienieni w publikacji – wyjaśnia Hausner. – Wraz z pracami nad raportem tworzymy oddolny sojusz łączący osoby aktywne i zarażające swoją aktywnością innych – praktyków upodmiotawiającej, włączającej i integrującej energii społecznej, bo ekspertami od społecznej energii są ci, którzy ją w praktyce uruchamiają i z niej korzystają – dodają inicjatorzy.

 

Terminy kolejnych spotkań i materiały z dotychczasowych dostępne są na stronie www.energiaspoleczna.oees.pl.

 

Ruszyła rejestracja na Open Eyes Economy Summit 2023

 

Open Eyes Economy Summit (OEES) jest kulminacją całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej ruchu Open Eyes Economy, któremu przyświeca założenie, że w życiu gospodarczym wartości ekonomiczne muszą być uzupełniane przez wartości niematerialne. Celem ruchu jest tworzenie podstaw merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii opartej na wartościach, poprzez: prowadzenie think tanku OEES HUB, działalność wydawniczo-ekspercką i organizowanie wydarzeń o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Obecnie Open Eyes Economy zrzesza aż 350 ekspertów z różnych ośrodków z kraju i zagranicy.

Główne ścieżki tematyczne w ramach bloków FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA i MARKA – KULTURA dotyczyć będą: raportowania ESG, bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników, transformacji energetycznej, sytuacji samorządów, energii społecznej i sztucznej inteligencji. Patronat merytoryczny nad blokiem FIRMA-IDEA objęli Pracodawcy RP, największa organizacja reprezentująca polskich pracodawców.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana również druga edycja Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski – eksperckiego raportu na temat stanu polskiej gospodarki. W tym roku autorzy prócz Polski pod lupę wzięli także kraje grupy wyszehradzkiej. Raport pokaże więc jak wiarygodność ekonomiczna naszego kraju wypada na tle “rówieśników” – Czech, Słowacji i Węgier.

 

OEES to wydarzenie otwarte dla uczestników niezależnie od ich wieku, statusu społecznego, ekonomicznego czy politycznego. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 5 000 uczestników, głos zabrało 285 mówców, a wydarzenie wsparło ponad 100 instytucji partnerskich. Poprzez interdyscyplinarny program, znane autorytety z życia gospodarczego i społecznego, żywą formułę konfrontującą różne punkty widzenia, szczyt ekonomii wartości z roku na rok wzmacnia swoją pozycję ważnego wydarzenia krajowego i międzynarodowej wizytówki Krakowa. Potwierdzają to sukcesy w konkursach branży eventowej w kraju (MP Power Awards) i w Europie (Conventa Best Event Award). Obecność na OEES to wyjątkowa okazja, by poznać najnowsze trendy społeczno-gospodarcze, posłuchać na żywo niezwykłych osobowości z kraju i ze świata, a także nawiązać nowe kontakty.

 

Rejestracja na Kongres możliwa jest na stronie www.live.oees.pl/bilety2023

 

Kontakt:

media@oees.pl

Skip to content