Mówcy oees 2022

Rafał Olesiński
Olesiński i Wspólnicy

Doradca i przedsiębiorca – od 2005 roku buduje i zarządza liczącą obecnie niemal dwieście osób, nowoczesną prawno-podatkową firmą doradczą, z siedzibami w czterech polskich miastach. Z wykształcenia adwokat, z powołania doradca – zarówno prawny, podatkowy, jak i biznesowy. Projektuje, rozwija i zarządza procesami zmian strategicznych (np. nowe technologie, digitalizacja, umiędzynarodowienie, restrukturyzacja) oraz inwestycjami (nowe zakłady, fuzje i przejęcia, JV). Rozwiązuje problemy biznesu i doradza w sytuacjach kryzysowych. Jako doradca strategiczny bierze udział w negocjacjach, również na poziomie międzynarodowym i reprezentuje przedsiębiorców w rozmowach z Rządem RP. Pełni funkcje eksperta rad nadzorczych, zarządów spółek, w tym spółek publicznych, funduszy i inwestorów instytucjonalnych. Jest członkiem rad nadzorczych oraz Komitetów Audytu: Ten Square Games SA (gdzie pełni funkcję Przewodniczącego RN), Izoblok SA, Izoblok GmbH. Swoim doświadczeniem, dzieli się jako mentor w programach akceleracyjnych dedykowanych start-upom oraz jako prelegent podczas konferencji i szkoleń. Czynny uczestnik ruchu Open Eyes Economy. Jest jednym z liderów tworzących europejską sieć firm doradczych. Porzucił karierę w Big4, aby zbudować nowoczesną grupę konsultingową (Grupa OW) świadczącą kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawno-podatkowego (Olesiński & Wspólnicy), księgowego (GOBS) i finansowo-analitycznego (O&W Analytics).

Skip to content