Mówcy oees 2022

Weronika Olena Marczuk
producentka filmowa, działaczka społeczna, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy TPU w Polsce
Skip to content