Mówcy oees 2022

Piotr Olech
Towarzystwo Pomocy św Brata Alberta koło w Gdańsku

Ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz mikroprzedsiębiorca. Obecnie koordynator merytoryczny wdrożenia metody Najpierw Mieszkanie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, pracujący w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta. W latach 2015 – 2018 roku zastępca dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W latach 2001 do 2014 roku sekretarz zarządu oraz dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Z wykształcenia pracownik socjalny (specjalizacja – organizowanie społeczności lokalnych) a także socjolog. Koordynator ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności (2009-2014).

Skip to content